TH 5588


Chất liệu : Vàng

Màu sắc : Thủy Tinh

Kích thước :

Ánh sáng : Vàng

Giá:

1 Bóng Giá: 340,000 đ

3 Bóng + Khay Giá: 1,010,000 đ

6 Bóng +Khay Giá: 2,000,000 đ


Information