TH 5590


Chất liệu : Đồng

Màu sắc : Đen, Vàng

Kích thước :

Ánh sáng : Vàng

Giá:

A :23*30cm Giá :390,000 đ

B :36*17cm Giá :460,000 đ

C:19*40cm Giá :390,000 đ


Information